Algemeen

Falcon Automation zorgt ervoor dat uw gegevens altijd veilig zijn. We slaan ze op in een beveiligde database en geven ze niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer u een vraag stelt of een offerte laat opmaken voor één van onze producten of diensten, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens.

Hieronder staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen:

Wat willen wij van u weten?

Voor- achternaam

Om u in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw bestelling te kunnen registreren.

Adres en woonplaats

De meeste offertes overhandigen wij u persoonlijk of sturen wij u per e-mail op. Soms wordt  informatie naar uw werkadres gestuurd.

Telefoonnummer

Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen over uw offerteaanvraag of bestelling. Wij bellen nog even als er vragen zijn rond een bestelling of ter opvolging. Soms bellen we na ontvangst van een offerte of alles duidelijk is. Na uitvoering bellen we soms met de vraag of alles naar wens is geweest.

E-mailadres

U krijgt een e-mail over uw offerte, factuur en bestellingen die u hebt gemaakt. Nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via AFMELDEN als reply op de nieuwsbrief.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:

Nieuwsbrieven

U kunt nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van ons ontvangen. Voor de inhoud daarvan, kunnen wij kijken naar uw interesses en eerdere bestellingen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kan kunt u zich steeds uitschrijven via AFMELDEN te replyen op de nieuwsbrief. U kunt ons dit ook laten weten door een kaartje te sturen naar: Falcon Automation NV., Dijkstraat 3, 3690 ZUTENDAAL of door een e-mail te sturen naar info@falcon.be

Reviews en tevredenheidsenquête

U kunt andere klanten helpen met uw review. Door ervaringen te delen, geeft u anderen een nóg beter beeld van Falcon Automation NV. De antwoorden die u geeft in onze tevredenheidenquête worden door ons bekeken om onze dienstverlening verder te verbeteren. In dat kader kunnen we uw antwoorden en gegevens ook delen met onze leveranciers en partners, zoals onderaannemers. Er kan ook contact met u worden gezocht naar aanleiding van een ingevulde enquête, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te stellen of om u te bedanken voor uw feedback.

Advies op maat

Als u onze website bezoekt, ons liket op Facebook, een bestelling bij ons plaatst, onthouden wij wat u leuk vindt. Voor zover wettelijk vereist vraagt Falcon Automation NV uw toestemming voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Vordering gegevens

Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten

Op verzoek zullen wij u aangeven of wij persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.

Via e-mail of telefoon kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden van onze diensten (onder andere garantie / service / support). Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Falcon Automation NV, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met uw bestelling en dus op basis van een overeenkomst met u. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en het registreren en analyseren van uw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Falcon Automation NV. U kunt zich ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Falcon Automation NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy notice. Check daarom regelmatig het privacy notice voor een update.