In veel bedrijven staan diverse computers die een bepaalde taak automatisch afhandelen. Dikwijls zijn dit computers zonder scherm of toetsenbord die, ofwel continu ofwel op bepaalde tijdstippen, transacties uitvoeren.

Deze transacties kunnen fout lopen. De computer kan dienst weigeren. Een server kan gebrek aan schijfruimte krijgen, een switch of router kan dienst weigeren, een UPS kan oververhit geraken, een airco kan uitvallen, de computerruimte kan overstromen, een website kan uitliggen. Al deze taken 24/24 en 7/7 controleren is de taak van PAM. Bij een fouttoestand kan volgens een vooraf bepaald tijdschema en een verantwoordelijkheidsmatrix een sms of e-mail verstuurd worden.